به گزارش خبرخودرو، معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل گفت:رانندگان برون شهری بر اساس کارکرد و پیمایش لاستیک دریافت می کنند.

 

رضا شیرین زاده در پاسخ به این سوال که بسیاری از رانندگان در دریافت لاستیک مشکل دارند وهنوز نتوانسته اند لاستیک سهمیه ای دریافت کنند افزود: از آنجاییکه تهیه وتنظیم لاستیک برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت وتوزیع آن نیز برعهده اداره کل راهداری است لذا این لاستیک ها در بین رانندگانی برون شهری که دارای کارت هوشمند بوده وصورت وضعیت و بارنامه دارند تعلق می گیرد.

وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی عدم دریافت لاستیک شامل آن دسته از رانندگانی است که فاقد کارت هوشمند هستند و در تردد های خود از صورت وضعیت و اسناد حمل ونقلی استفاده نمی کنند تصریح کرد:رانندگانی که کارکرد و پیمایش نداشته باشند و فاقد بارنامه باشند لاستیک سهمیه ای به آنها تعلق نمی گیرد.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل با اشاره به مسئولیت وزارت کشور و شهرداری ها در توزیع لاستیک برای رانندگان درون شهری خاطرنشان کرد:توزیع لاستیک در این مراکزنیز فرآیندهای خاص خود را دارد که مستلزم ثبت نام ،اخذ پروانه از شهرداری ها و همچنین ارائه بارنامه از سوی رانندگان حائز شرایط می باشد.

شیرین زاده از توزیع 75 هزار حلقه لاستیک به نرخ دولتی و سهمیه ای را دربین استان خبر داد و بیان کرد:هیچگونه کمبودی در حوزه توزیع لاستیک نداریم وتا دوماه پیش نیز با انباشت لاستیک روبرو بودیم و نیاز است رانندگان برای حل مشکل خود نسبت به دریافت کارت هوشمند و صورت وضعیت اقدام کنند.

وی همچنین از آن دسته از رانندگانی که در معادن و یا شرکت های ساختمانی فعالیت میکنندودر دریافت لاستیک دچار مشکل شده اند خواست جهت رفع مشکل مقررات حمل ونقل برون شهری و درون شهری را رعایت کنند.