استان: تهران

همه آگهی ها در استان تهران

2142 آگهی
کامیونت باری ISUZU NPR
ایسوزو ۸ تن
قیمت: 690,000,000 تومان
تهران / 1 روز پیش
مدل (سال) : 1396 (2017)
کیلومتر : 131 تا 160 هزار

کشنده VOLVO N10
ولووکشنده
قیمت: 500,000,000 تومان
تهران / 1 روز پیش
مدل (سال) : 1356 (1977)
کیلومتر : بیش از 1.200 میلیون

کامیون باری VOLVO FM9
اف ام
قیمت: 1,330,000,000 تومان
تهران / 1 روز پیش
مدل (سال) : 1385 (2006)
کیلومتر : 1 تا 1.200 میلیون

کامیون کمپرسی BENZ خاور 808
خاور کمپرسی ۸۰۸
قیمت: 154,000,000 تومان
تهران / 2 روز پیش
مدل (سال) : 1361 (1982)
کیلومتر : بیش از 1.200 میلیون

کامیونت باری ISUZU NPR
ایسوزو ۶تن
قیمت: 350,000,000 تومان
تهران / 2 روز پیش
مدل (سال) : 1386 (2007)
کیلومتر : 401 تا 500 هزار

کامیونت باری DONG FENG کاویان
کاویان 106
قیمت: توافقی
تهران / 2 روز پیش
مدل (سال) : 1390 (2011)
کیلومتر : 501 تا 600 هزار

پیشنهاد داغ فوری
کشنده VOLVO FH 480
اجاره کشنده اروپایی
قیمت: توافقی
تهران / 3 روز پیش

پیشنهاد داغ
کامیون کمپرسی VOLVO N12
Volvo
قیمت: 630,000,000 تومان
تهران / 6 روز پیش
مدل (سال) : 1383 (2004)
کیلومتر : 1 تا 1.200 میلیون

پیشنهاد داغ
کامیونت BENZ خاور 608
خاور 608 کفی
قیمت: 200,000,000 تومان
قرچک / 6 روز پیش
مدل (سال) : 1375 (1996)
کیلومتر : 1 تا 1.200 میلیون

حراج بازار پیشنهاد داغ
کشنده DONG FENG البرز T375
البرز مدل 90
قیمت: توافقی
تهران / 6 روز پیش
مدل (سال) : 1390 (2011)
کیلومتر : 251 تا 300 هزار

کامیون باری BENZ L1924
بنز تک باری
قیمت: 600,000,000 تومان
تهران / 6 روز پیش
مدل (سال) : 1354 (1975)
کیلومتر : بیش از 1.200 میلیون

پیشنهاد داغ
کامیون باری RENAULT MIDLUM 280
رنو میدلام
قیمت: 940,000,000 تومان
تهران / 6 روز پیش
مدل (سال) : 1389 (2010)
کیلومتر : 1 تا 1.200 میلیون

کامیونت ISUZU NPR 6T
ایسوزو کمپرسی جدید
قیمت: 580,000,000 تومان
تهران / 6 روز پیش
مدل (سال) : 1395 (2016)
کیلومتر : 161 تا 200 هزار

کشنده DONG FENG البرز T375
البرز 93
قیمت: 760,000,000 تومان
تهران / 7 روز پیش
مدل (سال) : 1393 (2014)
کیلومتر : 351 تا 400 هزار

پیشنهاد داغ
کشنده DONG FENG البرز T375
البرز جفت
قیمت: 840,000,000 تومان
تهران / 7 روز پیش
مدل (سال) : 1393 (2014)
کیلومتر : 401 تا 500 هزار

پیشنهاد داغ
کامیونت ISUZU NPR 6T
معاوضه ایسوزو 6 تن
قیمت: 550,000,000 تومان
معاوضه با: ایسوزو 8 تن مدل بالا
تهران / 7 روز پیش
مدل (سال) : 1392 (2013)

پیشنهاد داغ
کشنده DONG FENG کاوه KT420
کشنده کاوه
قیمت: 900,000,000 تومان
تهران / 7 روز پیش
مدل (سال) : 1393 (2014)
کیلومتر : 701 تا 800 هزار

کشنده SCANIA R450
اسکانیاR440 وارداتی
قیمت: توافقی
تهران / 7 روز پیش
مدل (سال) : 1394 (2015)
کیلومتر : 1 تا 1.200 میلیون

کامیون کمپرسی BENZ خاور 808
خاور کمپرسی
قیمت: 125,000,000 تومان
تهران / 7 روز پیش
مدل (سال) : 1355 (1976)

پیشنهاد داغ
کامیون باری VOLVO N10
ده چرخ باری
قیمت: 480,000,000 تومان
تهران / 7 روز پیش
مدل (سال) : 1356 (1977)
کیلومتر : 601 تا 700 هزار